Formularze odstąpienia od Umowy

I. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Firma Produkcyjno Handlowa BSG Barbara Gregorczyk
ul. Pańska 10
32-065 Wola Filipowska
email: renata.gregorczyk@bsg.info.pl
tel.: +48 666815825

.................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem

.....................................

II. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI

Firma Produkcyjno Handlowa BSG Barbara Gregorczyk
ul. Pańska 10
32-065 Wola Filipowska
email: renata.gregorczyk@bsg.info.pl
tel.: +48 666815825

....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

....................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

....................................................................................................................Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem

....................................